• LogicticFOCUS
    Aktuálne logistické informácie
ilustrační foto

Informačné systémy v doprave a logistike

Prakticky každý občan denne prichádza do kontaktu s logistickým reťazcom, ktorý má za úlohu čo najefektívnejšie vyrobiť požadovaný tovar a pokiaľ možno ho rýchlo dopraviť od výrobcu k zákazníkovi. Takto vytýčený cieľ nie je možné dosiahnuť bez výmeny ohromného množstva informácií, a to medzi jednotlivými článkami spomínaného reťazca (výrobné závody, rôzne druhy dopravy, kontajnerové prekladiská, logistické sklady...), a aj v jeho článkoch samotných. A nejde len o výmenu informácií (dát), ale aj o plánovanie, optimalizáciu, simuláciu, vyhodnocovanie a samozrejme evidovanie rôznych operácií vykonávaných v rámci logistického procesu, a to všetko najlepšie v reálnom čase. Toto je dnes nemysliteľné bez podpory rôznych špecializovaných informačných systémov často integrovaných do jedného funkčného celku.

více >>
ilustrační foto

MD logistika zvažuje výstavbu nových skladov

Spoločnosť MD logistika, ktorá vznikla z niekdajšieho mraziarenského závodu v Dašiciach, sa venuje predovšetkým skladovaniu a logistike FMCG tovaru vo všetkých teplotných režimoch, teda vrátane chladeného a mrazeného tovaru. Mrazená a chladená logistika má oproti ďalším tržným segmentom rad špecifík a v Českej republike ju na špičkovej úrovni zvláda len niekoľko firiem. MD logistika dnes pritom zvažuje významné rozšírenie svojich skladovacích kapacít.

více >>
ilustrační foto

Ako šetrí náklady nízkonákladový gigant?

Čo sa stane, keď sa stretnú a spoja sily dvaja giganti z rôznych oblastí? Vznikne fúzia, ktorá jednoducho funguje. Spoločnosť Smartwings hľadala partnera, ktorý by im vedel pomôcť schopne riadiť a monitorovať prepravy nástrojom, ktorý je jednoduchý a intuitívny. Po pár stretnutiach v centrále Smartwings a bezpečnostných kontrolách pri vstupe do priestorov letiska našli spoločné slovo s Trans.eu - európskym lídrom v oblasti TMS a tvorcom jednej z najväčších dopravných databáz. To, ako šetrí náklady nízkonákladový gigant Smartwings pomocou Platformy Trans.eu ste mohli počuť aj na prezentácii ich zastupiteľov na konferencii SpeedCHAIN International v novembri.

více >>
prof. Ing. Miloš Poliak, PhD.

Nemáme toľko absolventov, koľko požaduje prax

V ostatnom období sa veľa hovorí o vysokom školstve v SR, kvalite absolventov, štruktúre študijných programov a v neposlednom rade najmä o uplatniteľnosti absol-ventov v praxi. Osobitnou oblasťou je doprava a logistika, v rámci ktorej dnes podnika-telia nie sú schopní uspokojiť dopyt nielen po profesii vodiča, ale dnes už aj o profesiu vysokoškolských absolventov v oblasti dopravy a logistiky. 
V Slovenskej republike komplexné portfólio vysokoškolského vzdelávania v oblasti dopravy a logistiky poskytuje Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov (FPEDAS) na Žilinskej univerzite. Akademický rok 2018/2019 je už v poradí 66. akademický rok, v ktorom FPEDAS prijala študentov na vysokoškolské štúdium. V súčasnom období našu fakultu v praxi reprezentuje viac ako 20 000 absolventov inžinierskeho štúdia v oblasti do-pravy a logistiky, prípadne v oblasti ekonomiky. 
 
 
více >>
Pavol Jančovič

Aká je budúcnosť cestnej dopravy v rámci EÚ?

Rovnakú otázku sme si položili aj na konferencii  DOPRAVA 2018, ktorú sme organizovali len nedávno v Bratislave a na naše prekvapenie k nám prilákala množstvo významných slo-venských aj zahraničných hostí a odborníkov. Efektívna doprava spolu s logistikou sú tepny hospodárstva každej krajiny. Dopravcov trápi nielen nedostatok vodičov, ale veľkým problé-mom je vysoká daň z motorových vozidiel, nezmyselná smernica o vysielaní zamestnancov ako aj ďalšie protekcionistické opatrenia niektorých starších členských krajín EÚ.
 
 
více >>
Ing. František Komora, prezident Zväzu logistiky a zasielateľstva Slovenskej republiky

Doprava a logistika na Slovensku súrne potrebujú odbornú diskusiu

Logistika, doprava, medzinárodný obchod, dopravca a prepravca sú termíny, ktoré počujeme často z úst politikov, novinárov aj televíznych hlásateľov. Dokazuje to dôležitosť toho, čo sa za nimi skrýva, pre náš každodenný život a pre našu budúcnosť . Je však smutné, ak v poslednom čase diskusiám o logistike v hlavných mienkotvorných médiách chýba to najpodstatnejšie – odbornosť. Nejde len o to, že európska legislatíva  a jej domáce ekvivalenty sú prekladané bez znalosti základnej odbornej terminológie, a potom v slovenskom preklade dôležitej európskej smernice máme zameneného  dodávateľa a odberateľa. Problémov je viac.  

 

více >>
Zvolte stranu: 1 | 2 | 3

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisová značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

 

Abychom Vám mohli nabídnout kvalitní služby a pokročilé funkce, využíváme cookies. Prohlížením tohoto webu s tímto souhlasíte.