• LogicticFOCUS
    Aktuálne logistické informácie
ilustračné foto

Logistiku čaká prekážkový beh plný rizika

Spomalenie ekonomiky, COVID-19 a na konci roku potrebná pripravenosť pre Brexit. Letošní rok bude pravděpodobně nejnáročnější v současné éře. Šťastie prekonať prekážky bude priať najmä pripraveným. A to nielen na administratívne, legislatívne či finančné nástrahy. Čoraz viac treba brať do úvahy aj schopnosť prežiť pri prípadnom zlyhaní obchodných partnerov.

více >>
Zuzana Kolarova

Výzvu v oblasti účtovníctva a reportingu vidíme v digitalizácii odvetvia

Slovensko patrí ku krajinám, ktoré dlhodobo aktívne lákajú zahraničné investície. Súčasne však prežíva slovenský trh posledné roky významnú personálnu krízu, a zároveň musí reagovať na vplyvy, ktoré ovplyvňujú slovenskú ekonomiku, akými sú v súčasnej chvíli napríklad brexit či aktuálna situácia ohľadom koronavírusu. To všetko vnáša do oblasti účtovníctva a daní stále nové nariadenia a predpisy. Nielen o aktuálnej situácii na Slovensku, ale aj o súčasných smeroch v oblasti digitalizácie odvetvia sme sa rozprávali so Zuzanou Kolárovou, Managing Directorkou ASB Slovakia.

více >>
ilustračné foto

Emergency logistics: Globálna pandémia ako výzva

Ako mávnutím príslovečného prútika sa logistika vo svetle eskalujúcej globálnej koronavírusovej pandémie premieňa z odboru s negatívnou konotáciou v zmysle vplyvu na životné prostredie na odbor so schopnosťou zaistiť miliónom ľudí základné životné potreby navzdory vyhlásenému stavu núdze či národnej karanténe vo väčšine rozvinutých krajín sveta.
Zrejme zlyhanie väčšiny svetových politikov a miliónov úradníkov celého sveta vrhlo planétu do globálneho problému. Dlhodobé hľadanie absurdných, ale politicky atraktívnych tém, bagatelizácia prevencie modernej spoločnosti pred život ohrozujúcimi rizikami, ale veľakrát aj rezignácia na kvalifikáciu a reálne schopnosti zodpovedných úradníkov. To všetko v dôsledku toho, že spoločnosť v posledných rokoch nebola vystavená žiadnej zásadnej hrozbe. Nefungujú školy, divadlá, kiná, obchody a mnohé úrady. Významne obmedzená je mobilita osôb. Ide o bezprecedentné zmeny v nastavení celého dodávateľského reťazca. Logistika však musí podľa novo formulovaného zadania spoločnosti fungovať ďalej. A ona je toho schopná. Práve logistika si i v dobe postupujúcej digitalizácie a automatizácie globálnej ekonomiky dokázala zachovať flexibilitu a kreativitu – vlastnosti nevyhnutné pre fungovanie modernej spoločnosti aj v dobe koronavírusovej.

více >>
Andrej Korchaník STILL

Aby bola modernizácia prínosom

Význam modernizácie skladov a ich vybavenia najnovšími technológiami vrátane automatizovaných systémov pre firmy, ktoré majú pomôcť udržať tempo v konkurenčnom boji a zvládať reagovať na zvyšujúce sa požiadavky zákazníkov pri pretrvávajúcom nedostatku zamestnancov, nie je potrebné príliš zdôrazňovať. Nakoľko sú firmy na Slovensku pripravené investovať do automatizácie? Čo ovplyvňuje ich rozhodovanie? A pokiaľ sa pre modernizáciu rozhodnú, na čo by sa mali zamerať?

více >>
Michal Perun

Nutnosťou je dobrý systém riadenia a kvalitný a spoľahlivý personál

Automotive na Slovensku predstavuje jedno z hlavných výrobných odvetví. Okrem samotných výrobcov automobilov tu nemalú časť výroby predstavujú výrobcovia komponentov pre automotive. Ide o oblasť, kde je kladený vysoký tlak na kvalitu, spoľahlivosť a rýchlosť dodania. Na jednej strane len krátky výpadok v dodávkach či chybná séria môžu totiž predstavovať nemalé straty. Na druhej strane je táto oblasť navyše pomerne senzitívna na výkyvy ekonomiky, rovnako ako celé odvetvie automotive, kde sa akékoľvek výraznejšie ochladenie či zmena na trhu môže odraziť v celom dodávateľskom reťazci. Ako sa s týmito výzvami pasujú v spoločnosti Yanfeng Slovakia Automotive Interiors System, s. r. o., sme sa spýtali Plant Managera Michala Peruna.

více >>
ilustrační foto

Informačné systémy v doprave a logistike

Prakticky každý občan denne prichádza do kontaktu s logistickým reťazcom, ktorý má za úlohu čo najefektívnejšie vyrobiť požadovaný tovar a pokiaľ možno ho rýchlo dopraviť od výrobcu k zákazníkovi. Takto vytýčený cieľ nie je možné dosiahnuť bez výmeny ohromného množstva informácií, a to medzi jednotlivými článkami spomínaného reťazca (výrobné závody, rôzne druhy dopravy, kontajnerové prekladiská, logistické sklady...), a aj v jeho článkoch samotných. A nejde len o výmenu informácií (dát), ale aj o plánovanie, optimalizáciu, simuláciu, vyhodnocovanie a samozrejme evidovanie rôznych operácií vykonávaných v rámci logistického procesu, a to všetko najlepšie v reálnom čase. Toto je dnes nemysliteľné bez podpory rôznych špecializovaných informačných systémov často integrovaných do jedného funkčného celku.

více >>
ilustrační foto

MD logistika zvažuje výstavbu nových skladov

Spoločnosť MD logistika, ktorá vznikla z niekdajšieho mraziarenského závodu v Dašiciach, sa venuje predovšetkým skladovaniu a logistike FMCG tovaru vo všetkých teplotných režimoch, teda vrátane chladeného a mrazeného tovaru. Mrazená a chladená logistika má oproti ďalším tržným segmentom rad špecifík a v Českej republike ju na špičkovej úrovni zvláda len niekoľko firiem. MD logistika dnes pritom zvažuje významné rozšírenie svojich skladovacích kapacít.

více >>
ilustrační foto

Ako šetrí náklady nízkonákladový gigant?

Čo sa stane, keď sa stretnú a spoja sily dvaja giganti z rôznych oblastí? Vznikne fúzia, ktorá jednoducho funguje. Spoločnosť Smartwings hľadala partnera, ktorý by im vedel pomôcť schopne riadiť a monitorovať prepravy nástrojom, ktorý je jednoduchý a intuitívny. Po pár stretnutiach v centrále Smartwings a bezpečnostných kontrolách pri vstupe do priestorov letiska našli spoločné slovo s Trans.eu - európskym lídrom v oblasti TMS a tvorcom jednej z najväčších dopravných databáz. To, ako šetrí náklady nízkonákladový gigant Smartwings pomocou Platformy Trans.eu ste mohli počuť aj na prezentácii ich zastupiteľov na konferencii SpeedCHAIN International v novembri.

více >>
prof. Ing. Miloš Poliak, PhD.

Nemáme toľko absolventov, koľko požaduje prax

V ostatnom období sa veľa hovorí o vysokom školstve v SR, kvalite absolventov, štruktúre študijných programov a v neposlednom rade najmä o uplatniteľnosti absol-ventov v praxi. Osobitnou oblasťou je doprava a logistika, v rámci ktorej dnes podnika-telia nie sú schopní uspokojiť dopyt nielen po profesii vodiča, ale dnes už aj o profesiu vysokoškolských absolventov v oblasti dopravy a logistiky. 
V Slovenskej republike komplexné portfólio vysokoškolského vzdelávania v oblasti dopravy a logistiky poskytuje Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov (FPEDAS) na Žilinskej univerzite. Akademický rok 2018/2019 je už v poradí 66. akademický rok, v ktorom FPEDAS prijala študentov na vysokoškolské štúdium. V súčasnom období našu fakultu v praxi reprezentuje viac ako 20 000 absolventov inžinierskeho štúdia v oblasti do-pravy a logistiky, prípadne v oblasti ekonomiky. 
 
 
více >>
Pavol Jančovič

Aká je budúcnosť cestnej dopravy v rámci EÚ?

Rovnakú otázku sme si položili aj na konferencii  DOPRAVA 2018, ktorú sme organizovali len nedávno v Bratislave a na naše prekvapenie k nám prilákala množstvo významných slo-venských aj zahraničných hostí a odborníkov. Efektívna doprava spolu s logistikou sú tepny hospodárstva každej krajiny. Dopravcov trápi nielen nedostatok vodičov, ale veľkým problé-mom je vysoká daň z motorových vozidiel, nezmyselná smernica o vysielaní zamestnancov ako aj ďalšie protekcionistické opatrenia niektorých starších členských krajín EÚ.
 
 
více >>
Zvolte stranu: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisová značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

Nastavení cookies