• LogicticFOCUS
    Aktuálne logistické informácie
prof. Ing. Miloš Poliak, PhD.

Nemáme toľko absolventov, koľko požaduje prax

V ostatnom období sa veľa hovorí o vysokom školstve v SR, kvalite absolventov, štruktúre študijných programov a v neposlednom rade najmä o uplatniteľnosti absol-ventov v praxi. Osobitnou oblasťou je doprava a logistika, v rámci ktorej dnes podnika-telia nie sú schopní uspokojiť dopyt nielen po profesii vodiča, ale dnes už aj o profesiu vysokoškolských absolventov v oblasti dopravy a logistiky. 
V Slovenskej republike komplexné portfólio vysokoškolského vzdelávania v oblasti dopravy a logistiky poskytuje Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov (FPEDAS) na Žilinskej univerzite. Akademický rok 2018/2019 je už v poradí 66. akademický rok, v ktorom FPEDAS prijala študentov na vysokoškolské štúdium. V súčasnom období našu fakultu v praxi reprezentuje viac ako 20 000 absolventov inžinierskeho štúdia v oblasti do-pravy a logistiky, prípadne v oblasti ekonomiky. 
 
 
více >>
Pavol Jančovič

Aká je budúcnosť cestnej dopravy v rámci EÚ?

Rovnakú otázku sme si položili aj na konferencii  DOPRAVA 2018, ktorú sme organizovali len nedávno v Bratislave a na naše prekvapenie k nám prilákala množstvo významných slo-venských aj zahraničných hostí a odborníkov. Efektívna doprava spolu s logistikou sú tepny hospodárstva každej krajiny. Dopravcov trápi nielen nedostatok vodičov, ale veľkým problé-mom je vysoká daň z motorových vozidiel, nezmyselná smernica o vysielaní zamestnancov ako aj ďalšie protekcionistické opatrenia niektorých starších členských krajín EÚ.
 
 
více >>
Ing. František Komora, prezident Zväzu logistiky a zasielateľstva Slovenskej republiky

Doprava a logistika na Slovensku súrne potrebujú odbornú diskusiu

Logistika, doprava, medzinárodný obchod, dopravca a prepravca sú termíny, ktoré počujeme často z úst politikov, novinárov aj televíznych hlásateľov. Dokazuje to dôležitosť toho, čo sa za nimi skrýva, pre náš každodenný život a pre našu budúcnosť . Je však smutné, ak v poslednom čase diskusiám o logistike v hlavných mienkotvorných médiách chýba to najpodstatnejšie – odbornosť. Nejde len o to, že európska legislatíva  a jej domáce ekvivalenty sú prekladané bez znalosti základnej odbornej terminológie, a potom v slovenskom preklade dôležitej európskej smernice máme zameneného  dodávateľa a odberateľa. Problémov je viac.  

 

více >>
Zvolte stranu: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisová značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

Nastavení cookies