• LogicticFOCUS
    Aktuálne logistické informácie

Aby bola modernizácia prínosom

Andrej Korchaník STILL

Význam modernizácie skladov a ich vybavenia najnovšími technológiami vrátane automatizovaných systémov pre firmy, ktoré majú pomôcť udržať tempo v konkurenčnom boji a zvládať reagovať na zvyšujúce sa požiadavky zákazníkov pri pretrvávajúcom nedostatku zamestnancov, nie je potrebné príliš zdôrazňovať. Nakoľko sú firmy na Slovensku pripravené investovať do automatizácie? Čo ovplyvňuje ich rozhodovanie? A pokiaľ sa pre modernizáciu rozhodnú, na čo by sa mali zamerať?

Veľkú rolu pri rozhodovaní, či prikročiť k modernizácii alebo nie, zohráva medzi slovenskými firmami ekonomické zázemie spoločnosti, prípadne zahraničný kapitál materskej spoločnosti. Pokiaľ už má spoločnosť nejaký stupeň automatizovaných procesov skladu či výroby v zahraničí, tak postupne začína tieto procesy zavádzať aj na Slovensku. Vo všeobecnosti platí, že automatizácia skladových procesov sa vypláca pri veľkom objeme opakujúcich sa operácií.

 

Jedným z hlavných parametrov pri rozhodovaní o automatizácii je dostupnosť pracovnej sily v budúcnosti, ako aj zachovanie či zvýšenie konkurencieschopnosti firmy na trhu. V zásade sa žiadna firma v budúcnosti nevyhne určitému stupňu automatizácie, či už je to rýdzo slovenská alebo zahraničná spoločnosť.

 

„Automatizácia je veľkou a aktuálnou témou aj vďaka situácii na trhu práce. Spoločnosť STILL je pripravená podnikateľom podať pomocnú ruku, či už prostredníctvom jednoduchých automatizovaných vozíkov a regálových systémov, alebo plnoautomatickými skladmi. Možná je aj kombinácia spomenutého za pomoci softvérového riešenia pre riadenie celej vnútropodnikovej logistiky. Dokážeme vytvoriť koncept s ohľadom na budúci vývoj priestoru,“ hovorí Andrej Korchaník, špecialista pre intralogistické riešenia spoločnosti STILL.

 

Investovanie do modernizácie či automatizácie skladových priestorov či procesov obvykle znamená investíciu začínajúcu v desiatkach tisícoch eur. Preto by rozhodnutie malo byť založené na minimálne strednodobom pláne, ktorý zohľadňuje víziu a strategické plány spoločnosti. Od tohto sa odvíjajú objemy, ktoré je potrebné zmanipulovať v sklade, ako aj potrebné ľudské zdroje.

Podľa Marka Cagalu, Area Sales Managera spoločnosti SSI Schäfer, musí mať modernizácia skladu tiež finančné opodstatnenie, napr. zníženie či optimalizáciu nákladov, zvládnutie narastajúcich objemov, zlepšenie kvality poskytovaných služieb, či všetky ciele dohromady.

„Zákazník by sa mal pri rozhodovaní o modernizácii zamerať na segmenty, kde modernizácia prinesie najviac. Do úvahy by mal brať aj kapacitu a schopnosti svojich zamestnancov, čo v praxi znamená, že nie všetok tovar je možné a vhodné prenášať manuálne, a v neposlednom rade sa treba pozrieť na náklady: čo ma vo výsledku stojí najviac a kde by som ušetril,“ odporúča Andrej Korchaník.

 

Skúsenosti spoločnosti Jungheinrich z nasadzovania moderných riešení skladovej manipulačnej techniky v aktuálnych projektoch ukazujú, že základným stavebným kameňom každej takejto inštalácie je primárny cieľ zákazníka.

„V prvom rade si treba zadefinovať, aké procesy a aká manipulácia sa bude modernizovať resp. automatizovať, a čo nám to prinesie. Dôležitá je hlavne odborná analýza u klienta, aby sme zistili všetky vstupné informácie na dosiahnutie maximálnej efektivity. Nestačí totiž siahnuť po tom najmodernejšom či najdrahšom riešení, ak nemá byť v sklade alebo výrobe efektívne,“ potvrzuje Andrej Korchaník.

 

V modernej dobe je možné vyhovieť požiadavkám ako sú maximalizácia skladovacej kapacity na obmedzenom priestore, snaha o elimináciu bezpečnostného rizika pre vodičov pri transporte materiálu v nebezpečnom prostredí, prípadne ak je potrebné automaticky transportovať výrobky v tej časti logistického procesu, kde má takáto práca pre operátora len minimálnu pridanú hodnotu, resp. ide o jednotvárnu – repetitívnu prácu.

Všetky tieto aspekty je možné modernizáciou optimalizovať. Modernizácia alebo automatizácia napríklad zabezpečia plynulý chod logistických procesov s absolútnou elimináciou ľudského faktoru, ako aj sledovanie materiálového toku a transportov v danom čase.

 „Na každú z takýchto požiadaviek má naša spoločnosť Jungheinrich odpoveď v podobe niektorej z moderných skladových/manipulačných technológií,“ hovorí Marián Jančík, Logistic Systems Manager Jungheinrich, s. r. o.

 

Spoločnosť SSI Schäfer aktuálne na slovenskom trhu zaznamenáva zvýšený dopyt najmä po dopravníkových systémoch, ktorými chcú firmy urýchliť a zautomatizovať vnútropodnikovú dopravu. Ide predovšetkým o sektor e-commerce. Podľa Marka Cagalu je to spôsobené tým, že sa zvyšujú nároky zákazníkov na krátke dodacie termíny, ako aj rastúci trend tohto segmentu. Zopár významných slovenských firiem, ktoré úspešne automatizovali s SSI Schäfer sú Kaufland, Ikea, Alza, Kongsberg, Spinea, Phoenix, Continental,...

 

Ani tie najsofistikovanejšie moderné technológie by, samozrejme, svojim užívateľom nepriniesli žiaduci efekt, pokiaľ by neboli správne nastavené interné informačné systémy.

To potvrdzujú tiež slová Mariána Jančíka, Logistic Systems Managera spoločnosti Jungheinrich, s. r. o.: „Pokiaľ sa zákazník rozhodne vydať sa na cestu modernizácie svojho skladu využitím nejakého stupňa automatizácie, je dôležité upozorniť, že je potrebná spolupráca správne pracujúceho informačného systému (výrobného/skladového) na strane zákazníka a riadiacich systémov daných technológií na strane druhej.“

 

Tomáš Kormaňák, produktový manažér LOKiA WMS, spoločnosť GRiT, upresňuje: „Základnou podmienkou úspešného nastavenia systému je stanovenie cieľov, ktoré chce spoločnosť pomocou modernizácie skladu dosiahnuť. Pokiaľ nie sú implementované zmeny v súlade s podnikovou stratégiou, bude nehľadiac na kvalitu systémov vždy dochádzať k rozdielu medzi dosiahnutými zmenami a očakávaním. Je dôležité odhadnúť vplyv zmien na kľúčové ukazovatele, najmä potom na výstupnú kvalitu smerom k zákazníkom, teda zaistenie včasného a bezchybného dodania. Odporučiť sa dá tiež procesný pohľad založený na teórii obmedzení, teda identifikácii úzkeho miesta a jeho zohľadnení pri plánovaní zmien.“

 

Moderné informačné systémy ponúkajú mnoho možností ako zvýšiť efektivitu v rámci interných procesov. Ďalšou možnosťou je potom zdieľanie dát v rámci dodávateľsko-odberateľského reťazca a dosiahnutie ďalšieho zvýšenia efektivity. To je, samozrejme, v dnešnej dobe ešte stále tak trochu chúlostivá téma, obzvlášť v súvislosti s trendom omnichannelu, keď aj výrobcovia sami štartujú distribučné kanály priamo ku koncovým zákazníkom, a často tak začínajú konkurovať svojim vlastným distribútorom. Tomáš Kormaňák sa však napriek tomu domnieva, že výhody zdieľania dát prevažujú a postupom času sa budú stále viac uplatňovať. Možno nie všetky, napríklad cenotvorba a nákupné ceny zrejme zostanú skryté, ale napríklad zdieľanie informácií o skladových zásobách obchodu prospieva – odberatelia, ktorí poznajú zásoby a spoľahlivosť svojho dodávateľa, môžu zákazníkom ponúkať aj položky, ktoré sami skladom nemajú, a naopak, nebudú sľubovať tovar, ktorý je nedostupný. Navyše zdieľanie dát otvára dvere novým spôsobom predaja, napríklad drop shipping, keď predajca svoju objednávku odovzdá dodávateľovi, ktorý ju rovno expeduje koncovému zákazníkovi.

 

MV

27.3.2020

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisová značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

Nastavení cookies