• LogicticFOCUS
    Aktuálne logistické informácie

DB Schenker: špeciálna letecká preprava prototypu super športového vozidla na vodíkový pohon

Benjamín Chladný – Head of Air Freight DB Schenker Slovensko

Spoločnosť DB Schenker, ako jeden z najväčších svetových poskytovateľov logistických služieb zabezpečil mimoriadnu leteckú prepravu jedinečného výstavného exponátu reprezentujúceho Slovenskú republiku na svetovej výstave EXPO DUBAI 2020.

Spoločnosť DB Schenker využíva svoje skúsenosti a znalosti domáceho a globálneho prepravného trhu na posúvanie hraníc možností logistiky v prospech jej partnerov a zákazníkov. Okrem zabezpečovania štandardných prepráv zásielok je schopná spoločnosť DB Schenker využiť svoje know-how v prospech neštandardných logistických projektov. Medzi takéto projekty patrilo zabezpečenie špeciálnej prepravy jedinečného konceptu super športového vozidla na vodíkový pohon MH2 navrhnutého na akademicko-komerčnej pôde Technickej univerzity Košice a spoločnosti MATADOR group.

Prototyp super športového vozidla MH2 je hlavným exponátom spomedzi všetkých lákadiel pre návštevníkov expozície Slovenskej republiky na svetovej výstave EXPO 2020 v Dubaji.

Vďaka dlhoročným skúsenostiam je spoločnosť DB Schenker schopná zastrešovať mimoriadne projekty v oblasti prepráv neštandardných či nadrozmerných zásielok. Začiatkom mesiaca október, po viac ako dvoch mesiacoch príprav, spoločnosť realizovala práve takúto špeciálnu leteckú prepravu smerujúcu na svetovú výstavu.

©DB Schenker Slovensko a ©Matador groupPrepravované vozidlo je konceptom vyrobeným zo špeciálneho materiálu, ktorý je potrebný prepravovať v špecifických podmienkach. Počas celej prepravy bolo potrebné zabezpečiť teplotne kontrolované prostredie v rozpätí od 14 do 28 stupňov Celzia. Rovnako bolo nevyhnutné udržať vodidlo mimo dosah priameho slnečného žiarenia a v neposlednom rade bolo potrebné zamedziť prístupu atmosférickej vlhkosti a minimalizovať vibrácie počas prepravy.

„Udržať takúto špeciálnu zásielku v špecifických izolovaných podmienkach za štandardných okolností je samo o sebe náročná úloha. Ak však hovoríme o potrebe udržať konštantnú teplotu a zamedziť prístupu vlhkosti zásielky a spojíme to s aktuálnymi teplotami panujúcimi koncom septembra v Dubaji, ktoré  dosahovali 50  stupňov a vlhkosť 100 percent, dostávame sa do veľmi zložitého logistického riešenia, ktoré vyžaduje veľmi presnú a náročnú prípravu. Rovnako požiadavka na zamedzenie vibrácií v spojení s leteckou prepravou a absenciou štandardného leteckého teplotne kontrolovaného kontajnera v rozmeroch umožňujúcich nakládku vozidla si vyžiadalo neštandardné riešenia, ktoré sme museli navrhnúť na mieru“ upresňuje Benjamín Chladný – riaditeľ leteckých prepráv DB Schenker Slovensko.

V nadväznosti na množstvo technických špecifík prepravovaného vozidla, materiál, požiadavky na teplotu, vlhkosť, svetlú výšku, vysokú hodnotu prototypu a limitované manipulačné možnosti samotného vozidla bolo potrebné navrhnúť také riešenia, ktoré všetky tieto faktory zohľadňovali a umožnili tak bezpečnú manipuláciu s vozidlom počas predprípravy a následnej prepravy. Vďaka nami navrhnutými a na zákazku vyrobenými špeciálnymi pomôckami bolo možné s vozidlom bezpečne manipulovať. Vyriešením manipulačnej techniky a spôsobu bezpečnej manipulácie sa špecifiká prepravy neskončili. Na bezpečné prepravenie zásielky bolo potrebné navrhnúť samotné prepravné debnenie a konkrétny spôsob jeho uchytenia v prepravnom kontajneri. V závere príprav na samotnú prepravu bolo vozidlo v zabezpečenom debnení, v hermeticky uzavretom prepravnom kontajneri.

Celkovo táto preprava predstavovala viac ako dva mesiace intenzívnych priprav a  podieľali sa na nej desiatky špecialistov na logistiku, prepravu a technické riešenia zo Slovenska, Spojených Arabských Emirátov, Rakúska a Luxemburska. Svoju úlohu zohralo aj viac ako 15 externých spoločnosti, ktoré dodávali služby a materiály nevyhnutné k preprave. Aby bolo možné mať nad priebehom prepravy dokonalú kontrolu, spolu so zásielkou cestovali do Dubaja aj štyria technickí pracovníci zo strany vývojárskeho tímu a traja technici zo spoločnosti zabezpečujúcej prevozné balenie. Následne, po prílete, všetci spoločne s našimi kolegami z dubajskej pobočky DB SCHENKER asistovali pri samotnej vykládke, transporte a manipulácii s vozidlom na jeho ceste do výstavného pavilónu.

Samotná door-to-door preprava trvala približne 110 hodín.

Vďaka profesionálnemu a inovatívnemu prístupu spoločnosti bolo možné bezpečne a včas doručiť mimoriadny exponát do slovenskej národnej expozície na svetovej výstave EXPO DUBAI 2020.

Tento typ prepravy je jednoznačným potvrdením profesionálnej kompetencie spoločnosti DB SCHENKER v oblasti logistiky a trvalej udržateľnosti dodávateľských reťazcov jej zákazníkov.

 

Preprava vodíkového super športového vozidla v skratke:
 

  • 2 mesiace príprav
  • 4 medzinárodné DB Schenker tímy (Slovensko, Spojené Arabské Emiráty, Rakúsko, Luxembursko)
  • viac ako 15 zapojených externých spoločností
  • 110 hodín door-to-door prepravy
  • množstvo osobných stretnutí a stovky emailov

 

Zdroj: DB Schenker

Foto kredit: ©DB Schenker Slovensko a ©Matador group

9.11.2021

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisová značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

Nastavení cookies