• LogicticFOCUS
    Aktuálne logistické informácie

Dôkladná analýza rizík zmierňuje ich dopad

Radovan Škultéty AON

Snaha úspešne odhadnúť pravdepodobnosť vzniku škody, vyčísliť jej výšku a dopad na život jednotlivca či komerčnej spoločnosti je tu zrejme oddávna. Moderná technológia a možnosti vedy však dnes umožňujú spracovanie veľmi realistickej analýzy rizík, ktorá je základom pre optimalizáciu preventívnych opatrení, rovnako ako pre nastavenie mechanizmu poistenia rizika vzniku škôd, ktorým sa napriek všetkej snahe vyhnúť nedá. Ako k rizikám správne pristupovať a ako firmám môže pomôcť poisťovací maklér sme sa spýtali dlhoročného odborníka v odbore poisťovníctva, generálneho riaditeľa divízie Aon Risk Solutions Česká a Slovenská republika spoločnosti Aon Central and Eastern Europe, a. s., Radovana Škultétyho.

V odbore poisťovníctva a risk managementu pôsobíte už viac ako dvadsať rokov. Čo determinovalo vašu kariéru práve v tejto oblasti?

Po ukončení štúdia práva som dostal ponuku pracovať v poisťovni ako právnik a odrazu je to už 22 rokov, čo som v tomto odvetví aktívny. Moje pôsobenie práve v tomto odbore bola číra náhoda. Keď sa ale ohliadnem späť, rozhodne neľutujem, že som celú svoju kariéru verný práve odboru poisťovníctva. Fascinuje ma, že je to vlastne nekonečný odbor znalostí, a každý deň sa môže stať, že vznikne nové riziko. Keď potom klientom pomôžeme zmierniť jeho dopad skrze nami vyvinuté riešenie, cítim, že má zmysel pokračovať aj naďalej.

 

Vo všeobecnej rovine je dlhodobým problémom vášho odboru jasné definovanie roly poisťovacieho makléra a najmä potom jej odlíšenia od poisťovacieho agenta či iného sprostredkovateľa poistenia. Ako ju vnímajú vaši zákazníci? Ako sa vám darí budovať povedomie o role poisťovacieho makléra v prostredí odbornej verejnosti?

Trúfam si povedať, že naši zákazníci sú s rolou Aonu jasne oboznámení. Paradoxne sa nevidíme ani ako poisťovací agent, poistný maklér alebo iný sprostredkovateľ poistenia. Vidíme sa ako poradca v oblasti rizík, ktorý je schopný dodať komplexné riešenie, a to od analýzy rizík až po likvidáciu poistných udalostí. Subjektov s takýmto nastavením na trhu nie je veľa, hovoríme o stovkách sprostredkovateľov v oblasti poistenia, a tak je veľmi ťažké našu ideu presadiť. Ale snažíme sa o to už dlhodobo a usilovne.

 

Podľa vašich slov firmy často hľadajú predovšetkým vhodné poistenie, to však rieši len následok, nie samotnú príčinu problému. Mali by sa ale skôr zameriavať na mapovanie rizík a ich prevenciu. Ako sa vám tento prístup firiem darí meniť?

Ako som už zmieňoval, snažíme sa klientom detailne vysvetliť, prečo je veľmi dôležité poznať riziká, a tiež, ako ich konkrétne poisťovať. Poistenie je cena za outsourcovanie rizík, ale nezohľadňuje celkové náklady firmy na ochranu pred rizikami (tzv. Total Costs of Risks). Pokiaľ si klient uvedomí, akým spôsobom môže riziko merať, vyhodnocovať, a potom zmierniť, pochopí, že koľkokrát zbytočne poistenie prepláca, a to aj v radoch desiatok tisíc eur, alebo naopak, prehliada riziká, ktoré by pre jeho spoločnosť mohli mať aj fatálne následky. V tomto prípade mu môžeme my, ako Aon, pomôcť riziká zmerať a následne aj vyhodnotiť.

 

Jednou z oblastí, na ktorú sa vaša spoločnosť špecializuje, sú i dopravné riziká. Aké riziká v tejto oblasti viete minimalizovať a ktoré služby pre klientov sú s tým spojené?

Riziká súvisiace s dopravoupovažujeme za kľúčové, pretože logistika ako taká je do istej miery motorom svetovej ekonomiky. V rámci spoločnosti máme špecializované oddelenie, ktoré analyzuje riziká nielen dopravných firiem, ale aj výrobcov tovaru či špedičných firiem. Riziká dokážeme zmierniť ako samotnou analýzou rizík a odporúčaním variantov ich riešení, tak aj voľbou samotného poistenia. Bežným poistením je poistenie motorových vozidiel, tzn. povinné ručenie a havarijné poistenie. Špecializujeme sa však aj na zodpovednosť cestného dopravcu, zodpovednosť zasielateľa a poistenie prepravy zásielok, tzv. cargo poistenie. Vzhľadom na to, že sme medzinárodná spoločnosť a nie sme limitovaní českým poistným trhom, dokážeme tieto riziká umiestniť aj k našim zahraničným partnerom tak, aby klient bez ohľadu na jeho umiestnenie či rolu v logistickom reťazci mal všetky exponované riziká precízne kryté, keď výnimkou nie je ani riziko terorizmu alebo pirátstva. Asistencia s likvidáciou škodových udalostí je samozrejmosťou, keďže Aon pôsobí tiež ako samostatný likvidátor poistných udalostí. K likvidáciám by som ešte doplnil, že sme v spolupráci

s našimi partnermi schopní zaistiť prehliadku s dosahom po celom svete do 24 hodín.

 

Likvidácia škodových udalostí v dopravnom poistení býva poistiteľovi mnohokrát preťahovaná. Aké máte s týmto nepopulárnym faktom skúsenosti?

Vzhľadom na to, že naša spoločnosť poisťuje zásielky v hodnote približne 8 000 000 eur/deň, rádovo tisíce prepráv za mesiac, je efektívna likvidácia škodových udalostí relevantnou témou na diskusiu. Štatisticky sme spočítali priemernú výšku škody v dopravnom poistení a s poistiteľmi, u ktorých držíme majoritný podiel uzavretého obchodu, nastavili exkluzívnu zmluvu o zjednodušenej likvidácii škodových udalostí do limitu presahujúceho hranicu priemernej škody. Vzhľadom na to, že u týchto škodových udalostí stačí doloženie približne 50 % inak štandardne a celkom nadbytočne požadovaných dokladov, skrátili sme tak priemernú dobu likvidačného šetrenia z 90 na 14 dní.

 

MV

9.4.2021

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisová značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

Nastavení cookies