• LogicticFOCUS
    Aktuálne logistické informácie

Emergency logistics: Globálna pandémia ako výzva

ilustračné foto

Ako mávnutím príslovečného prútika sa logistika vo svetle eskalujúcej globálnej koronavírusovej pandémie premieňa z odboru s negatívnou konotáciou v zmysle vplyvu na životné prostredie na odbor so schopnosťou zaistiť miliónom ľudí základné životné potreby navzdory vyhlásenému stavu núdze či národnej karanténe vo väčšine rozvinutých krajín sveta.
Zrejme zlyhanie väčšiny svetových politikov a miliónov úradníkov celého sveta vrhlo planétu do globálneho problému. Dlhodobé hľadanie absurdných, ale politicky atraktívnych tém, bagatelizácia prevencie modernej spoločnosti pred život ohrozujúcimi rizikami, ale veľakrát aj rezignácia na kvalifikáciu a reálne schopnosti zodpovedných úradníkov. To všetko v dôsledku toho, že spoločnosť v posledných rokoch nebola vystavená žiadnej zásadnej hrozbe. Nefungujú školy, divadlá, kiná, obchody a mnohé úrady. Významne obmedzená je mobilita osôb. Ide o bezprecedentné zmeny v nastavení celého dodávateľského reťazca. Logistika však musí podľa novo formulovaného zadania spoločnosti fungovať ďalej. A ona je toho schopná. Práve logistika si i v dobe postupujúcej digitalizácie a automatizácie globálnej ekonomiky dokázala zachovať flexibilitu a kreativitu – vlastnosti nevyhnutné pre fungovanie modernej spoločnosti aj v dobe koronavírusovej.

Marek CvačkaUzatvorenie úradov, tovární aj celých miest uvrhlo státisíce ľudí do nútenej karantény. Veľa ďalších pracuje v obmedzenej miere z domova. Školská výuka prebieha v provizórnom režime sčasti prostredníctvom internetu a sčasti vďaka najrôznejším televíznym a rozhlasovým projektom. Každý deň rastie počet nakazených, čo zvyšuje tlak na české zdravotníctvo. Ekonomika je vo vážnom ohrození. Históriou sa stali diskusie o tom, či v tomto roku porastie o dve alebo o tri percentá. Takmer istý je jej reálny pokles a otázkou je len to, ako hlboko pod nulou sa zastaví... Čo sa však zastaviť za žiadnych okolností nesmie, je logistika. Znížená aktivita obyvateľstva nevedie ku zníženej spotrebe potravín ani drogistického tovaru; práve u týchto komodít sa dá pozorovať nárast dopytu po vybraných položkách až o desiatky percent oproti bežnej situácii: „Objemy potravinárskeho a drogistického tovaru dodaného naším prostredníctvom do retailových reťazcov a maloobchodnej siete vzrástli v minulých dňoch o 40 až 110 % podľa druhu tovaru. To predstavuje nárast značne prevyšujúci napríklad vianočnú sezónu,“ hodnotí súčasnú situáciu Ing. Marek Cvačka, generálny riaditeľ spoločnosti ESA logistika, a pokračuje: „Situáciu v distribúcii potravín zvládame s maximálnym zapojením všetkých našich kapacít aj kapacít našich dodávateľov. Súčasne naše sklady potravín výrobcovia plynulo doplňujú a nie je ohrozená distribúcia žiadnej komodity. Zriadili sme ‚krízový štáb‘ ako nevyhnutnosť krízového-pandemického plánu, ktorý riadi spoločnosť, predvída a eliminuje riziká, koordinuje naše logistické kapacity, ale tiež rieši stále ťažší nákup a distribúciu ochranných prostriedkov pre našich pracovníkov, samozrejme, prednostne pre tých, ktorí sú v prvých radoch v priamom styku s okolím. Súčasný stav predstavuje vysokú záťaž najmä na skladových pracovníkov a vodičov. Rád by som využil túto príležitosť k tomu, aby som im osobne poďakoval za ich mimoriadne úsilie a za to, že chápu vážnosť situácie a neváhajú pracovať s vysokým nasadením, aby splnili očakávania tých, ktorí sa na nás spoliehajú. Súčasne by som rád ponúkol možnosť využiť časť našich skladových kapacít v ČR a SR pre potreby núdzového skladovania. Najrôznejšie formy kooperácie s ostatnými hráčmi na trhu sa nám dlhodobo osvedčili v ‚bežných‘ podmienkach a som presvedčený, že práve takáto hektická situácia na podobné uvažovanie priamo vyzýva.“

V plnom nasadení je v poslednej dobe aj ďalší z popredných logistikov v oblasti FMCG, spoločnosť MD logistika. Jej generálny riaditeľ Robert Kuchar k tomu uvádza: „Potreby našich zákazníkov, najmä na zásobovanie predajných miest retailových potravinárskych reťazcov, sú enormné a napríklad cez víkend sme realizovali takmer 200 prepráv. Bohužiaľ, tieto prepravy sú mnohokrát realizované na úkor efektivity. Napríklad v sobotu a v nedeľu nie sú v súčasnej situácii prakticky žiadne možnosti spätného vyťaženia našich vozidiel a tak jazdíme ‚naprázdno‘. To sa, samozrejme, z dlhodobého hľadiska nedá akceptovať, ale my to teraz vnímame ako nevyhnutné.“


Robert KucharSklady firmy MD logistika sú v tejto chvíli naplnené a fungujú tiež na plné obrátky, napriek tomu Robert Kuchar zmieňuje pripravenosť spoločnosti obmedzené množstvo voľnej skladovej kapacity vo všetkých teplotných režimoch (mrazené, chladené aj suché) existujúcim aj novým zákazníkom v momentálnej núdzi poskytnúť. Kapacity by však bolo nutné v predstihu zarezervovať.

Veľkú pozornosť v prostredí logistických firiem na seba dnes viaže téma ochrany vlastných zamestnancov pred nákazou. K tomu Robert Kuchar dodáva: „Ohľadom preventívnych opatrení pred možným nakazením našich zamestnancov sme nad rámec bežnej praxe učinili veľa ďalších krokov týkajúcich sa najmä zvýšenia hygieny na pracoviskách. Certifikáty, ako napríklad IFS, ktoré naša spoločnosť pravidelne úspešne obhajuje, ale aj požiadavky našich zákazníkov vyplývajúce z povahy nami skladovaného a distribuovaného typu tovaru sú dôvodom na to, aby jednotlivé procedúry boli v našich skladoch a na jednotlivých pracoviskách štandardne na tej najvyššej úrovni. Ďalej sme v reakcii na súčasnú situáciu tiež zaviedli možnosť práce z domova u pracovných pozícií, u ktorých sa toto realizovať dá. Nedeliteľnou súčasťou našich opatrení je však tiež vytvorenie tzv. krízového plánu, ktorého cieľom je eliminovať aj v skladoch riziko nakazenia či prenosu nákazy na našich zamestnancov, a to ako treťou osobou, tak aj medzi našimi zamestnancami samotnými. V tejto súvislosti vykonávame vstupné kontroly meraním telesnej teploty pri vstupe do našich areálov, ale tiež delíme a ‚rozdrobujeme‘ pracovné tímy a zamedzujeme ich vzájomnému kontaktu.“

 

Jindřich ČejkaSkutočnosťou však je, že i za logistikou hygienických prostriedkov je nielen špecifický dodávateľský reťazec, ale v súčasnej dobe aj nezmerné úsilie spojené s udržaním výroby a distribúcie na maximálnej úrovni. To potvrdzuje vo svojom vyjadrení aj generálny riaditeľ spoločnosti AC MARCA Czech Republic, s. r. o., mimo iného výrobca produktov značky Sanytol, Mgr. Jindřich Čejka: „V súčasnej situácii je na výrobcov dezinfekčných prostriedkov vyvíjaný obrovský tlak. Naša výroba dnes beží v troch zmenách sedem dní v týždni. Vďaka obrovskému úsiliu všetkých mojich kolegov sa nám darí našu produkciou zaistiť ako po personálnej, tak aj po materiálnej stránke, ale ani tak nie sme schopní celkom uspokojiť potreby našich zákazníkov. Je potrebné vziať do úvahy, že takto vypätá situácia kladie obzvlášť vysoké nároky na koordináciu požiadaviek našich zákazníkov nielen s kapacitou našich výrobných liniek, ale tiež s možnosťami našich dodávateľov obalového materiálu, dopravných a logistických služieb a celého radu ďalších náležitostí. Aj my pritom bojujeme s rastúcim počtom zamestnancov nútene odchádzajúcich do karantény, ale aj s premenlivou spoľahlivosťou dodávok materiálu od našich rokmi preverených dodávateľov bojujúcich s podobnými problémami ako my...“

 

Lucie Brklová

Ale problémy v prevádzkach inak štandardne fungujúcich ako dobre namazaný hodinový stroj sa nevyhýbajú žiadnemu odboru. S tým súhlasí aj Lucie Brklová, Logistics Manager spoločnosti KIEKERT-CS, s. r. o.: „Postupné kroky, ku ktorým naša výrobná spoločnosť pristupuje, by som už z podstaty veci nenazývala ‚obmedzeniami‘. Naše dodatočné aktivity sa sústredia prioritne na zvýšenú ochranu našich zamestnancov. Už niekoľko týždňov máme voľne dostupné antibakteriálne gély a proaktívne, ešte pred vyhlásením núdzového stavu vládou ČR, sme informovali všetkých našich zákazníkov a externé návštevy o našom rozhodnutí pristúpiť k danej situácii zodpovedne a redukovať pohyb externých pracovníkov v našej spoločnosti. Ako ďalšie opatrenie sme zaviedli povinné rúška pre vodičov, ktorí privážajú vstupné komponenty a odvážajú hotovú výrobu k našim zákazníkom. Ďalej sme všetky mítingy previedli do online podoby, kde to situácia vyžaduje, používame jednorazové rukavice, kontrolujeme teplotu našich zamestnancov a v prípade, že to povaha pracovnej pozície umožňuje, čerpajú naši zamestnanci benefit home office.“

Odstávky výroby v závodoch spoločností, akými sú Volkswagen, ŠKODA AUTO a celý rad ďalších sú dôkazom vážnosti súčasnej situácie. Je takmer isté, že nákaza behom niekoľko týždňov a v horšom prípade mesiacov odznie. Výroba, školstvo, zdravotníctvo a ďalšie odbory ľudskej činnosti sa potom pravdepodobne vrátia do vyjazdených koľají. Dodávateľský reťazec sa však iste z novej skúsenosti poučí a už nikdy nebude rovnaký ako ten ‚predkoronavírusový‘. To je istota, nie hypotéza. Otázkou však je, ako presne bude vyzerať. Nie je pochýb o tom, že bude odolnejší, konzervatívnejší a predvídavejší. Dôležitejšie ale bude to, či sa zo súčasných problémov poučia aj politici a úradníci. Ale to je samostatná téma, ktorej nevystačia jeden či dva odstavce, ktoré by sme tu mohli v danej chvíli pre tento účel vymedziť my...

 

MR

27.3.2020

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisová značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

Nastavení cookies