• LogicticFOCUS
    Aktuálne logistické informácie

Geis ako zamestnávateľ

Zdroj fot: Geis SK s.r.o. - Monika Švecová, HR manažér, Geis SK

Rozhovor s odborníkom:  Monika Švecová, HR manažér, Geis SK

Vzhľadom na nízku nezamestnanosť niekoľko rokov platilo, že si zamestnanec vyberal zamestnávateľa. Uchádzači o prácu mali veľmi silnú vyjednávaciu pozíciu. Očakávate teraz zmenu? Ako koronavírus zamával pracovným trhom vo vašom segmente?

V segmente logistiky sme zatiaľ zásadne výraznú zmenu nezaznamenali. Zatiaľ to vyzerá tak, že oproti kritickej situácii pred pandémiou sa zlepšila dostupnosť záujemcov napr. o pozície typu vodič, čo má skutočne súvislosť s koronavírusom, pretože mnoho dopravcov bolo naviazaných na automotive, a preto počas obmedzenia alebo uzavretia prevádzok prišli o zákazky. Zvýšil sa tiež záujem o menej kvalifikovanú prácu, napríklad o pozície typu skladník. Dúfame, že situácia na trhu práce bude teraz pre zamestnávateľov priaznivá, a že nedôjde k opätovnému prevýšeniu  dopytu po zamestnancoch oproti ponuke.

 

Zvýšil sa u vás dopyt po pracovnej sile v súvislosti s nárastom on-line predajov? Resp. aké profesie teraz najčastejšie dopytujete?

Niektoré projekty skupiny Geis  sú priamo naviazané na e-commerce, ale oproti počiatku pandémie, kedy prichádzalo k enormnému niekoľkonásobnému zvyšovaniu objemov je momentálne situácia už opäť stabilizovaná.  Personálnu politiku v spoločnosti máme nastavenú tak, aby sme zvládali kolísavosť trhu počas roka v tejto oblasti a podarilo sa nám to úspešne zvládnuť aj teraz.

 

Aká je aktuálna situácia v nábore nových zamestnancov? Musíte hľadať, alebo uchádzači prichádzajú sami? Organizujete nejaké špeciálne náborové akcie?

Pokiaľ hodnotíme celkové počty uchádzačov na Slovensku, vieme, že oproti iným spoločnostiam nemáme problém s uchádzačmi o zamestnanie. Práve naopak, záujem uchádzačov je stále vyšší ako máme reálne ponuky práce. Spolupracujeme so strednými aj vysokými školami, odkiaľ k nám prichádza veľa nových mladých zamestnancov, ktorých si zaškolíme. Samozrejme, vzhľadom na lokalitu niektorých našich pobočiek, je to problematickejšie ale nie z dôvodu nezáujmu uchádzača ale skôr napr. z dôvodu dopravy alebo zmennosti práce.

 

Odkiaľ k vám ľudia najčastejšie prichádzajú – z priamej konkurencie, z iných odvetví (z ktorých a prečo)? Zmenilo sa to nejako v poslednej dobe?

Samozrejme to závisí od konkrétnej pracovnej pozície. Ako som už spomínala, niektoré vieme ponúknuť mladým ľuďom po škole a napr. v administratíve zamestnávame aj ZŤP zamestnancov. Našou výhodou pri náboroch je aj to, že logistika je vždy súčasťou výrobných závodov a vďaka tomu sa  nemusíme zameriavať len na kandidátov z priamej konkurencie.

 

Prijímate aj absolventov stredných škôl?

Častokrát študenti stredných a vysokých škôl, ktorí u nás počas štúdia absolvujú odbornú prax, letnú brigádu, či  bakalársku alebo  diplomovú prácu  sa v našej spoločnosti uplatnia aj ako zamestnanci.

 

Aké sú vaše požiadavky na budúcich zamestnancov z hľadiska vzdelania a  pracovných skúseností? Je napríklad u vás podmienkou prijatia do zamestnania platné vodičské oprávnenie alebo záujemcom, ktorí ho nemajú ponúkate možnosť jeho realizácie?

Keďže stále prevažuje záujem uchádzačov o prácu v našej spoločnosti, ktorí naozaj spĺňajú všetky naše požiadavky na danú pracovnú pozíciu, vieme tak pozíciu obsadiť bez toho aby sme v podmienkach pre nástup museli  hľadať iné alternatívy alebo upúšťať od nastavených požiadaviek.

 

Aké možnosti vzdelávania, kurzov a školení svojim zamestnancom ponúkate/zabezpečujete a za akých podmienok? (je dôležitý napr. počet odpracovaných rokov alebo sa musí zamestnanec na zaplatení kurzu spolupodieľať)?

Zamestnancom ponúkame ako profesné  tak aj  rozširujúce odborné školenia. Hlavne u zamestnancov na pozíciách špecialistov  sa snažíme prehlbovať ich znalosti a zoznamovať ich s aktuálnymi trendmi v ich odbore. Školenie je u nás pravidelnou záležitosťou. Každoročne pripravujeme plán vzdelávania pre jednotlivé kategórie zamestnancov či už externé, interné alebo odborné školenia, ale aj napríklad jazykové kurzy pre zamestnancov.

 

Koronavírus zmenil pohľad ľudí na benefity. Ako sa to prejavilo u vás? Aké benefity ponúkate?

Okrem spomínanej oblasti vzdelávania zamestnancov je to napr. karta Multišport za zvýhodnených podmienok. Oslavujeme a odmeňujeme životné a pracovné jubileá zamestnancov, staráme sa o ich zdravie vitamínovými balíčkami a raz za rok organizujeme firemný „Deň oddychu a zdravia“ pre našich zamestnancov spolu s rodinami. V dobe koronavírusu sme dočasne pre niektoré pracovné pozície zaviedli aj prácu v režime home office. Naša skúsenosť s home office je taká, že hoci ho zamestnanci v núdzovom stave radi využili, rovnako radi sa hneď ako to bolo možné vrátili do práce. To umožnilo naštartovanie bežných procesov  a do firmy sa vrátil „život“. Pre nás to znamená, že home office bude naďalej skôr výnimkou ako štandardom, pretože z hľadiska logistickej firmy je prítomnosť na pracovisku u väčšiny pracovných pozícii prínosná, dokonca až nutná.

 

Ako často sa stane, že nejakého zamestnanca musíte prepustiť? A z akých dôvodov?

Ako som už spomenula, nemáme problém s fluktuáciou. Ak sa už musíme s nejakým zamestnancom rozlúčiť, určite je to ešte  v skúšobnej dobe, kedy zistíme my alebo zamestnanec, že je rozdiel medzi očakávaniami a realitou, či už s výsledkami práce alebo napr. pracovnou disciplínou. V poslednej dobe sme zaznamenali odchod zamestnancov  po 2-3 rokoch. Išlo skôr o generáciu  mladých ľudí, ktorí majú iné vnímanie dlhodobého zotrvania u jedného zamestnávateľa.

 

Viac informácií na: www.geis-group.sk

 

Zdroj: komunikačná agentúra Seteva  

 

16.7.2020

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisová značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

Nastavení cookies