• LogicticFOCUS
    Aktuálne logistické informácie

Informačné systémy v doprave a logistike

ilustrační foto

Prakticky každý občan denne prichádza do kontaktu s logistickým reťazcom, ktorý má za úlohu čo najefektívnejšie vyrobiť požadovaný tovar a pokiaľ možno ho rýchlo dopraviť od výrobcu k zákazníkovi. Takto vytýčený cieľ nie je možné dosiahnuť bez výmeny ohromného množstva informácií, a to medzi jednotlivými článkami spomínaného reťazca (výrobné závody, rôzne druhy dopravy, kontajnerové prekladiská, logistické sklady...), a aj v jeho článkoch samotných. A nejde len o výmenu informácií (dát), ale aj o plánovanie, optimalizáciu, simuláciu, vyhodnocovanie a samozrejme evidovanie rôznych operácií vykonávaných v rámci logistického procesu, a to všetko najlepšie v reálnom čase. Toto je dnes nemysliteľné bez podpory rôznych špecializovaných informačných systémov často integrovaných do jedného funkčného celku.

Vývojom, implementáciou a integráciou špecializovaných informačných systémov pre dopravu a logistiku sa od svojho vzniku v roku 1997 zaoberajú aj spoločnosti združené v skupine OLTIS Group. Produkty tejto skupiny pokrývajú komplexne a sofistikovane oblasť železničnej, cestnej a intermodálnej dopravy a aj problematiku logistického skladovania a distribúcie. Svoje uplatnenie nachádzajú u zákazníkov takmer v celej Európe. Rad ponúkaných riešení zahŕňa najmodernejšie technológie, napr. mobilné technológie pre komunikáciu terénnych pracovníkov s centrálnymi systémami prostredníctvom tabletov, smartfónov alebo mobilných terminálov (počítačov).

Jedným z týchto špecializovaných systémov je informačný systém KONTI, ktorý je určený pre oblasť kombinovanej prepravy. Systém predstavuje komplexnú podporu kontajnerového terminálu, pričom jeho funkčnosť môže byť upravená podľa potrieb konkrétneho zákazníka. Medzi kľúčové funkcie systému KONTI patrí optimálne riadenie procesov na termináli, čím sa minimalizuje počet manipulácií a aj presunov kontajnerov, ďalej výdaj prázdnych kontajnerov podľa FIFO, automatická kalkulácia poplatkov za služby od zákazníkov a manipulácia s kontajnerom alebo možnosť dynamickej zmeny parametrov terminálov. Systém zahŕňa organizáciu a evidenciu činností na železničnom aj cestnom vstupe na terminál (vrátane záchytného parkoviska) a môže byť vybavený aj modulom pre organizáciu cestnej prepravy na tzv. poslednú míľu. Efektivitu práce významne zvyšuje využitie mobilných zariadení na prideľovanie úloh a komunikáciu medzi terénnymi pracovníkmi a centrálnym systémom (mobilné terminály na čelných nakladačoch alebo portálových žeriavoch, priemyselné tablety na vrátnici alebo pri kontrole vlaku). Samozrejmosťou je potom možnosť výmeny dát (EDI) so systémami zákazníkov, železničných operátorov či rejdárov. Podobne ako u iných produktov skupiny OLTIS Group je aj systém KONTI priebežne rozvíjaný. Rozvoj sa týka napr. systému satelitnej identifikácie a sledovania kontajnerov v priestore kontajnerového terminálu s cieľom vyššej optimalizácie manipulácie a spresnenia polohovania kontajnerov. Ďalším smerom rozvoja je využitie technológie RFID napr. pre organizáciu a mapovanie pohybu ťahačov na parkovisku a po termináli. Vysokú konkurencieschopnosť by si tak mal systém uchovať aj v budúcnosti. K dnešnému dňu IS KONTI využívajú významní zákazníci nielen v Českej republike, ale aj na Slovensku a v Poľsku. Vo všetkých týchto štátoch má OLTIS Group svoje zastúpenie.

Cieľom OLTIS Group je poskytovať svojim zákazníkom moderné a komplexné IT riešenia aj pre tie najnáročnejšie technologické procesy v oblasti dopravy a logistiky. Len s podporou takýchto riešení môžu udržiavať kvalitu svojich služieb, zvyšovať ich pridanú hodnotu a rozširovať tak okruh svojich klientov.

 

www.oltis.cz

 

29.1.2020

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisová značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

Nastavení cookies