• LogicticFOCUS
    Aktuálne logistické informácie

Nutnosťou je dobrý systém riadenia a kvalitný a spoľahlivý personál

Michal Perun

Automotive na Slovensku predstavuje jedno z hlavných výrobných odvetví. Okrem samotných výrobcov automobilov tu nemalú časť výroby predstavujú výrobcovia komponentov pre automotive. Ide o oblasť, kde je kladený vysoký tlak na kvalitu, spoľahlivosť a rýchlosť dodania. Na jednej strane len krátky výpadok v dodávkach či chybná séria môžu totiž predstavovať nemalé straty. Na druhej strane je táto oblasť navyše pomerne senzitívna na výkyvy ekonomiky, rovnako ako celé odvetvie automotive, kde sa akékoľvek výraznejšie ochladenie či zmena na trhu môže odraziť v celom dodávateľskom reťazci. Ako sa s týmito výzvami pasujú v spoločnosti Yanfeng Slovakia Automotive Interiors System, s. r. o., sme sa spýtali Plant Managera Michala Peruna.

Výrobcovia automobilov dnes nedržia buď žiadne, alebo len minimálne skladové zásoby. Dodávatelia plnia svoje dodávky v režime just-in-time alebo just-in-sequence podľa požiadaviek klienta. Akýkoľvek výpadok či chybná dodávka môžu predstavovať obrovské straty. Ako týmto situáciám dokážete predchádzať, keď portfólio vašich zákazníkov pokrýva tak rozsiahle geografické územie?

Vyrábame veľké množstvo interiérových výrobkov pre desiatky zákazníkov a sme globálnym dodávateľom. Preto máme skúsenosti nielen s dodávkami just-in-time a just-in-sequence, ktoré sú v automobilovom priemysle nevyhnutné a čím ďalej, tým viac od klientov požadované, ale aj s doposiaľ bežne využívanou dávkovou – batchovou – výrobou, ktorá má v niektorých prípadoch stále svoje opodstatnenie. Spomínané desiatky zákazníkov: momentálne zabezpečujeme dodávky do 56 zákazníckych lokácií, naozaj po celom svete, najmä v Európe, ale aj v regiónoch Ázia – Pacifik, Severná Amerika a Afrika, kde končia naše výrobky u klientov, buď priamo OEM, ale aj Tier1 a Tier2 dodávateľov. Tým vieme porovnať a rozlíšiť výhody sekvenčných/bezskladových dodávok a konvenčných dávkových/zásobových dodávok, kde aj jeden aj druhý model má svoje riziká alebo výhody použitia. Všeobecne by som definoval, že potrebné množstvo zásob priamo úmerne závisí od vzdialenosti, množstva variant výrobku a stability plánovania zákazníka. Odpoveď na otázku, ako predchádzať stratám pre výpadok, je veľmi jednoduchá: vyrábať kvalitne a načas. Vieme, že realita nám denne predkladá výzvy, aby to tak jednoduché nebolo. Preto je potrebné mať dobrý systém riadenia a kvalitný a spoľahlivý personál.

Dodávateľ, ktorý chce uspieť v dnešnom konkurenčnom svete, sa dnes už nezaobíde bez využitia automatizácie. Akú rolu hrá automatizácia a robotizácia vo vašej výrobe pri plnení náročných požiadaviek klientov? Aké systémy využívate?

Prvým faktom je, že momentálne je úroveň automatizácie a robotizácie mnohokrát determinovaná pozíciou spoločnosti v dodávateľskom reťazci. To znamená, že čím bližšie ste dodávkami k zákazníkovi, tým vyššie sú vaše, ale aj zákazníkove očakávania na určitú úroveň automatizácie. Druhým faktom je, že vývoj nezastavíš, a spoločnosti sú na ceste transformácie výrob na tú automatizovanú. V automobilovom priemysle nie je mnoho výrobných úkonov, ktorých by sa to nemalo týkať. Komplexita samotných výrobných procesov a úroveň automatizácie je u nás rôzna. Môžem však spomenúť niektoré aplikácie automatizácie, ktoré už teraz zlepšujú a zefektívňujú naše výrobné prostredie. Základným kameňom je spojenie stroja s automatickým (v našom prípade najčastejšie lineárnym) odoberaním vyrobeného výrobku z priestoru stroja priamo na ďalšie pracovisko, najčastejšie pracovisko operátora. Ďalším stupňom je využívanie viacosových robotov na rôzne aplikácie (ako nanášanie lepidla, peny, maziva) cez vypaľovanie laserom až po samotné montáže. Navyše sa nám v niektorých prípadoch osvedčila aplikácia pomocou kolaboratívnych robotov, pričom prvú úspešnú inštaláciu sme realizovali v roku 2016. Ako posledný stupeň uvediem príklad automatizovanej vnútropodnikovej prepravy pomocou AGV. S ich využívaním máme dlhoročné skúsenosti už od roku 2011 a veľmi efektívne zlepšujú prepravu. Pri aktuálne využívaných 67-tisícoch metrov štvorcových nášho závodu sa nám osvedčili najmä interné prepravy pomocou AGV na dlhšie vzdialenosti nad 200 metrov. Aktuálne vyvíjame koncept celej montážnej linky v režime just-in-sequence na báze AGV, čo bude ďalším vykročením o stupeň vyššie a bližšie k I4.0.

Súčasní užívatelia automobilov sú veľmi nároční a potrpia si na komfort a pohodlie. Na druhej strane trend dnešnej doby smeruje výrobcov k ekologickému správaniu, použitiu ekologických a recyklovateľných materiálov ap. Ako ide tento trend dohromady s požiadavkami na čo najkomfortnejšie vybavenie interiérov?

Typy materiálov použitých vo vozidlách vychádzajú najmä z požiadaviek a predstáv samotných automobiliek. Naša spoločnosť ako globálny a jeden z najväčších dodávateľov interiérov má, samozrejme, inovatívne, vývojové a dizajnérske centrá vo viacerých regiónoch (spomeniem za všetky príklad z nášho regiónu: inžinierske centrum v Trenčíne), kde vieme a snažíme sa presadiť ekologickejšiu stránku našich výrobkov. Ale ten výber je nakoniec vždy na strane zákazníka, a ten musíme potom v našich výrobkoch rešpektovať. Z môjho osobného pohľadu, ekologické a recyklovateľné materiály musia mať a majú budúcnosť a zároveň si nemyslím, že majú vplyv na zmenu komfortu vybavenia interiéru voči konvenčne používaným materiálom. Fenomén, ktorý vnímam, je iný, zásadnejší a začína sa pomaly prejavovať v krajinách Západnej Európy. Keďže eko a recykláty začínajú byť čím ďalej tým viac populárne u koncového zákazníka, môže nastať úplne odlišný efekt, aký by sme mali logicky očakávať, keďže cesta recyklácie by mala byť cestou šetrenia životného prostredia v prvom rade, ale zároveň aj cestou znižovania výrobných nákladov. A týmto tlakom koncových zákazníkov byť „in“ môže dôjsť práve paradoxne k opačnému efektu, že recyklované materiály sa môžu stať nákladnejšími ako práve tie originálne materiály.

Očakáva sa ochladenie ekonomiky, dokonca sa hovorí o ďalšej kríze, ktorá by údajne mala byť silnejšia než tá minulá. Automobilový priemysel je jedným z prvých odborov, kde sa výkyvy ekonomiky objavia. Zaznamenávate už nejaké náznaky?

Dobrá otázka. Náznaky a diskusie o kríze už vnímam minimálne od polovice roku 2018, v prípade nášho závodu, výnimka potvrdzujúca pravidlo, náznaky zatiaľ nie sú badateľné. Dôvod si vysvetľujem variáciou druhov a typov našich výrobkov. Pokrývajú širokú škálu automobiliek, ako aj samotných tried automobilov od nižšej až po luxusnú triedu, a toto nastavenie vytvára ochranný obal voči fluktuácii objemov jednotlivých zákazníkov, pokles jedného je zväčša nahradený nárastom iného zákazníka alebo modelu. Potvrdzuje to aj rok 2019, kde sme zaznamenali nárast obratu voči plánu.

Jedným z faktorov, ktorý má podstatný vplyv na ochladenie ekonomiky, je očakávaný brexit, ktorý však stále nie je doriešený, a firmy tak nevedia, na aký variant sa majú pripraviť. Ako sa táto situácia odráža vo vašej spoločnosti?

Keďže naše portfólio zahŕňa dodávateľov, ale aj zákazníkov priamo z UK, podnikli sme niektoré kroky na najlepšie možné zabezpečenie sa pri prípadnom brexite, akýmkoľvek scenárom. Na strane dodávateľov z UK sme si začali budovať bezpečnostné navýšenie zásob o niekoľko dní voči štandardným zásobám týchto dodávateľov a na strane zákazníka sme sa pripravili na možnosť iného, rýchlejšieho a zjednodušeného preclievanie dodávok. Situácia však nakoniec ukáže, aké ďalšie kroky bude ešte potrebné vykonať.

 


Michal Perun

Rodák zo Spišskej Novej Vsi. V roku 2005 ukončil inžinierske štúdium na Materiálovo-technologickej fakulte STU v Trnave v odbore Technologické zariadenia a systémy. Od roku 2005 medzi prvými zamestnancami začal spoločnosti Mobis Slovakia, s. r. o., pomáhať pri etablovaní sa na európskom trhu, ako dvornému dodávateľovi v tom čase novej automobilky KIA v Žiline, kde v priebehu šiestich rokov a šiestich mesiacov prešiel niekoľkými riadiacimi pozíciami vo výrobe, od procesného inžiniera na linke prístrojových dosiek cez zmenového vedúceho v just-in-sequence výrobe (prístrojových dosiek, predných modulov a náprav) až po vedúceho oddelenia výroby nárazníkov vrátane just-in-sequence montáže, lakovne a vstrekolisovne. Od roku 2011 začal pracovať v spoločnosti Johnson Controls Námestovo na pozícii manažéra výroby, kde od roku 2015, keď došlo k spojeniu spoločností Yanfeng a Adient, pôsobí dodnes na pozícii riaditeľa spoločnosti Yanfeng Slovakia Automotive Interiors System, s. r. o., odštepný závod Námestovo.

 

10.2.2020

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisová značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

Nastavení cookies