• LogicticFOCUS
    Aktuálne logistické informácie

Prínos technológií v dobe krízy je zásadný

Bohumil Tejnický | VertiFlex

Aktuálna štúdia Logistika 2020+ uvádza, že významná časť firiem počas pandémie COVID-19 čelila úplne novej situácii v podobe bezprecedentného prepadu, alebo naopak, nárastu dopytu po logistických službách v jednotlivých sektoroch. Akú rolu môžu v takom prípade zohrať moderné technológie? Aký je záujem o tieto technológie na slovenskom trhu? A ako môžu technológie pomôcť pri nadchádzajúcich zmenách, ktoré očakáva automobilový priemysel?

O odpovede na tieto otázky sme požiadali Bohumila Tejnického, managing partnera v spoločnosti VertiFlex, ktorá pôsobí v oblasti intralogistiky na Slovensku a v ďalších krajinách východnej Európy.

Do akej miery podľa vás moderné technológie zvyšujú šancu firiem na úspech v krízovom období?

Pokiaľ hovoríme o krízovom období pandémie, je prínos technológií zásadný. V čase núteného „vydýchnutia“ po dlhom behu vznikol priestor pre zmenu interných procesov. Nasledujúce nutné maximálne vyťaženie existujúcich automatizačných technológií pomohlo nemálo firmám z okruhu mojich známych nielen prekonať ťažkosti s vplyvom pandémie na ľudské zdroje, ale aj naučiť sa robiť veci inak a lepšie. Okrem možnosti prehodnotenia interných procesov a smerovania k vyššej bezpečnosti kolegov na exponovaných miestach bolo možné zistiť, kde sú medzery, ktoré sa aj skôr dali riešiť inak, ale nebol na to priestor alebo vôľa.

Je potrebné zmieniť aj technologické vybavenie pre zvýšenie bezpečnosti. My sme, napríklad, začali ponúkať germicidné žiariče v prístupových oknách našich zakladačov a možnosť periodickej automatickej ozonizácie skladovaného materiálu v celej skladovacej veži.

 

V rámci štúdie Logistika 2020+ sa 91 % oslovených manažérov zhoduje na tom, že rozsiahle nasadenie vyspelých technológií môže pomôcť pri prevencii pred ďalšími podobnými krízami. Súhlasíte s týmto tvrdením, a čím by ste ho prípadne doplnili?

Jednoznačne. Vývoj technológií riadi dopyt – teraz sa do popredia dostala nutnosť ochrany zdravia, nie je pochýb o tom, že sa tento aspekt darí zlepšiť, a hoci zrejmá primárna motivácia podnikov je do budúcna zabezpečiť prevádzku, zároveň dochádza k zlepšovaniu pracovných podmienok pre kolegov. Krízové ponaučenie zlepší kvalitu života a nastavené nové pravidlá dovolia koordinovane reagovať v prípade, že sa situácia bude opakovať.

 

Aký je záujem slovenských firiem o automatizáciu a digitalizáciu? Zaznamenali ste významnejšie zmeny v záujme zo strany slovenských firiem, resp. firiem pôsobiacich na Slovensku za posledný rok? Nakoľko je automatizácia a digitalizácia dostupná pre stredné a menšie spoločnosti?

Zaznamenali sme výrazný nárast dopytu po automatizácii a nepripisujeme to len pandemickej situácii, taký vývoj už bol naštartovaný dlho a pandémia ho len urýchlila. Dostupnosť týchto technológií rozhodne nie je obmedzená len pre veľkých hráčov. Veľmi rýchla návratnosť ukazuje na to, že náklad na získanie nie je opodstatnený len z dlhodobého pohľadu v porovnaní s nákladmi na neautomatizovanú prevádzku.

My tomu navyše ideme oproti, môžeme ponúknuť formu spolupráce bez nutnosti získania technológie – skladovanie aj vychystávanie v zakladačoch môžeme dodávať ako službu priamo v mieste podnikania klienta, náklad na štart je potom veľmi malý a všetko použitie ide priamo do nákladov, zároveň je možné veľmi rýchlo také riešenie škálovať, napríklad v e-commerce je to neoceniteľná výhoda.

 

Slovenský priemysel je veľmi orientovaný na oblasť automotive. Premena, ktorá v súčasnej dobe tento odbor čaká, prinesie zásadné zmeny do výrobných procesov jednotlivých automobiliek aj ich dodávateľov. Do akej miery môžu technológie uľahčiť úspešnú realizáciu takýchto zásadných zmien?

Automatizačné technológie tieto zmeny neuľahčia, budú pre ne totiž absolútne nevyhnutné. Zložitosť podmienok a požiadavky klientov nebude možné do budúcna riešiť rentabilne starými spôsobmi. Pokrok je nutné vnímať ako nevyhnutnosť pre udržanie fungovania, tak ako to napokon bolo aj vždy historicky.

 

Nejde pritom len o to, technológie zaviesť, ale aj maximálne využiť. Samotné automaty sú len také efektívne, ako im ich zapojenie do procesov prostredníctvom riadiaceho softvéru dovolí. Preto, napríklad, my vyvíjame vlastný český systém riadenia pre automatické sklady Vertinode AI na báze umelej inteligencie. Dovoľuje plánovať skladové operácie v zakladačoch na základe historických dát pre najväčší výkon, alebo odhaľovať vyťaženie operátorov a časy doručenia skladových zákaziek, napríklad pre zásobovanie výroby alebo e-commerce expedíciu.

 

Bohumil Tejnický

Bohumil Tejnický má za sebou viac než 15 rokov celosvetových skúseností v oblasti automatizovanej intralogistiky. Podieľal sa na zavádzaní skladovej automatizácie vo viac než 100 spoločnostiach po celom svete, aj na samotnom vývoji skladových automatov a softvéru. Po rokoch pôsobenia v korporáte sa spolu so svojím spoločníkom Pavlom Krausom rozhodli raziť si vlastnú cestu a založili VertiFlex. VertiFlex je výhradným dodávateľom švédskeho výrobcu výťahových zakladačov Weland Solutions na trhoch strednej a východnej Európy a tiež vyvíja vlastný, rýdzo český softvér pre automatizovanú logistiku na báze umelej inteligencie – Vertinode AI. Jeho cieľom je udávať smer vývoja skladovej automatizácie z Česka.

 

 

MV

13.7.2021

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisová značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

Nastavení cookies