• LogicticFOCUS
    Aktuálne logistické informácie

Rok v dodávateľských reťazcoch

ilustračné foto

Hodnotové reťazce si v uplynulom roku prešli mnohými útrapami, pričom mnohé z problémov stále trvajú. Pokiaľ chcú dodávateľské reťazce na tieto ťažkosti odpovedať a zabezpečiť svoju efektivitu, budú v nich pravdepodobne musieť nastať zmeny.

Pandémia koronavírusu a s ňou súvisiace uzatvárania podnikov, nútený home office či prerušenia výroby skúšali odolnosť dodávateľských reťazcov už v roku 2020. Tieto problémy, prejavujúce sa aj v prepravách, sa preniesli aj do roku 2021, nasledujúc vlny pandémie, ktoré v rôznych krajinách vrcholili v rôznom čase. Napríklad obmedzenia v osobnej leteckej doprave značne znížili objem tovaru, ktorý mohol byť takto prepravený, a tento chýbajúci nákladný priestor mohol byť len z časti nahradený charterovými letmi, čo viedlo k oneskoreným dodávkam.

K predĺženiu času, počas ktorého bol tovar na ceste, došlo aj pri zablokovaní Suezského prieplavu kontajnerovou loďou, ktoré trvalo takmer týždeň v marci. Či už išlo o lode a tankery, ktoré stáli v zápche, alebo o tie, ktoré sa rozhodli oboplávať Afriku popri Myse dobrej nádeje, ich oneskorenie mohlo trvať až do dvoch týždňov. Toto bolo problematické najmä pre odvetvia, ktoré už predtým mali problém s dodávkami, napríklad čo sa týka polovodičov a čipov. Nehovoriac o nasledujúcich problémoch v prístavoch, z ktorých mnohé boli aj napriek príprave preťažené, keď lode začali prichádzať. Tieto zápchy v Antverpách, Rotterdame či Hamburgu potom spôsobili problémy aj vo vnútrozemskej doprave. Preťažené prístavy a obnovený obchod po jeho útlme z dôvodu pandémie zase viedli k nedostatku kontajnerov v prístavoch, kde boli potrebné, čo zvýšilo cenu miesta v nich.

 

Podľa spoločnosti DACHSER bol nedostatok prepravného priestoru v lete spôsobený aj nárastom objemu prepravy za posledné dva roky až o 20 %, pričom objem letných zásielok sa neznížil tak, ako je to obvyklé. To bolo, podľa spoločnosti DACHSER, spôsobené efektom dobiehania, presunom spotreby do online prostredia a zmenami v úrovni zásob v priemysle a maloobchode. Ďalším problémom v logistike bol nedostatok vodičov a skladníkov či zaťaženie infraštruktúry. Podľa DACHSERu majú „zvýšené objemy pri obmedzených zdrojoch prepravného priestoru trvalý vplyv na celý logistický sektor“. Odpoveďou je vyvinutie inteligentných riešení na zabezpečenie stability logistickej siete a tým aj bezpečnosti dodávateľských reťazcov.

 

Už spomínaný nedostatok čipov a mikroprocesorov spôsobený z väčšej sčasti aj pandémiou COVID-19, ktorá obmedzila logistické možnosti a zároveň zdvihla dopyt po elektronike a digitálnych riešeniach zo strany domácností aj firiem, na našom trhu zasiahol najmä automobilový priemysel. Okrem pandémie sa ako problematické prejavilo aj geopolitické napätie medzi Spojenými štátmi a Čínou, ktoré viedlo k zvýšeniu zásob komponentov zo strany USA, či abnormálne klimatické podmienky na Taiwane – sucho a nedostatok vody potrebnej pri výrobe čipov.

 

Podľa prognózy spoločnosti Coface, publikovanej v septembri, by mal nedostatok čipov pretrvať až do polovice roku 2022, i keď v sektore automotive by sa naštartovanie dodávok mohlo začať ešte koncom tohto roka. Podľa Jána Čarného, generálneho riaditeľa Coface pre Slovenskú republiku a Česko, bol nedostatok čipov len jeden z problémov, ktorý tento rok potrápil automobilky: „Po výraznom zásahu autosektora počas prvej vlny pandémie vlani na jar prišlo prudké oživenie v prvom kvartáli tohto roka. V kombinácii s nízkou produkciou vstupov a vyťaženými prepravnými kapacitami to viedlo k narušeniu dodávateľských reťazcov a výpadkom dodávok naprieč výrobami, od kovových dielov cez plasty až po textílie.“ Ďalej dodal, že tieto ťažkosti sa pravdepodobne odrazia na raste cenovej hladiny, a to najmä pri elektronike, pričom zdôraznil, že zvýšená cena sa netýka len drahších komponentov, ale aj vyšších cien za dopravu.

 

Problémy v doprave spôsobuje aj kríza s dodávkami AdBlue, kvapaliny nevyhnutnej pre prevádzku moderných naftových motorov, bez ktorej by nemohli plniť emisné normy oxidov dusíka. Tá je potrebná najmä u nákladných vozidiel, a jej nedostatok by podľa Jána Čarného mohol paralyzovať dopravné toky podobne, ako keby chýbala nafta. Produkcia AdBlue je spojená s ďalšou chemickou výrobou, ktorá bola obmedzená pre vysoké ceny plynu.

 

Čo sa týka priemyselného sektoru, podľa správy 108 AGENCY ho v Česku sužujú zdražovanie stavebných materiálov a energií, rastúce ceny pozemkov pre novú výstavbu, nedostatok kľúčových komponentov na zabezpečenie plynulej výroby či chýbajúca pracovná sila. CEO realitno-poradenskej spoločnosti 108 AGENCY Jakub Holec ale tvrdí, že aj napriek nepriazni cien a dostupnosti stavebného materiálu je v Česku vo výstavbe enormný počet projektov. Problémom je ale nízka neobsadenosť, ktorá dosiahla iba 2,46 %. Tento stav sa podľa spoločnosti 108 AGENCY dlhodobo nezlepšuje a voľné plochy v dokončených objektoch sú veľmi zriedkavé. Nízka neobsadenosť s nepretržite klesajúcou tendenciou kladie stále vyššie nároky na efektivitu prevádzok. Firmám tiež chýbajú zamestnanci, pričom najhoršia situácia je v priemysle a stavebníctve. Ďalšími prekážkami, s ktorými sa firmy stretávajú, je vysoká cena stavebných materiálov, nedostatok komodít, ako je napr. AdBlue, alebo prudko rastúce ceny nájomného a energií. To všetko vedie k potrebe hľadania optimalizácie prevádzky a investícií do automatizácie či robotizácie rutinných činností, vďaka ktorým môžu spoločnosti zabezpečiť produktivitu práce a získať tak významnú konkurenčnú výhodu.

 

Je teda jasné, že zatiaľ čo posledný rok v dodávateľských reťazcoch určite nebol nezáživný, hneď niekoľko kríz ešte zďaleka nie je zažehnaných a budú výrazne ovplyvňovať hneď celý rad sektorov. Tie sa budú musieť prispôsobovať a hľadať čo najlepšie riešenia, ktoré im pomôžu zachovať si svoju efektivitu.

 

Mária Maliková

Zdroje: DACHSER, Kühne+Nagel, 108 AGENCY, Coface

22.12.2021

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisová značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

Nastavení cookies