• LogicticFOCUS
    Aktuálne logistické informácie

Výzva pre automotive: rozbehnúť a dostať celý dodávateľský reťazec do pôvodnej kondície

Alexander Matušek | Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky

Už pred vypuknutím koronakrízy čelil automobilový priemysel náročným štrukturálnym aj technologickým výzvam. Výzvy súviseli s digitalizáciou procesov, ale aj samotných produktov, kde sa presadzujú nové technológie zvyšujúce bezpečnosť a eliminujúce ľudský faktor, znižovaním emisií z dopravy a prípravou na uhlíkovú neutralitu a očakávanými zmenami na trhu a v správaní zákazníka, užívateľa mobility, ktoré predpovedajú analytici.

Všetky tieto oblasti predpokladajú obrovské know-how a vyžadujú si masívne investície. Do týchto plánov a procesov zasiahla koronakríza, ktorá výrazne zmenila všetky doteraz zaužívané schémy a plány. Automobilový priemysel je globálny a je postavený na širokej sieti vzájomne prepletených partnerstiev v oblasti výskumu, vývoja, výroby, logistiky a ďalších obslužných činností. Táto sieť je taká silná, ako je silné najslabšie ohnivko v nej. Aktuálnou výzvou je, aby sa podarilo celý reťazec rozbehnúť a dostať ho do bývalej kondície. Aj napriek opatreniam vlád je tu stále hrozba, že nie všetky firmy toto turbulentné obdobie prežijú.

Situáciu automobilovému priemyslu neuľahčuje ani brexit a ani samotný Brusel. Mnohé už spomínané výzvy boli iniciované práve legislatívou v Bruseli, ktorý ale teraz nie je schopný zohľadniť aktuálnu situáciu a prispôsobiť termíny, kedy majú jednotlivé legislatívne úpravy ovplyvňujúce automotive nadobudnúť účinnosť.

Slovensko je súčasťou najglobalizovanejšieho priemyslu na svete. Naša situácia je zložitejšia o to viac, že približne 75 % kapitálu vo firmách automotive pochádza zo zahraničia. Slovensko teda nemôže plnohodnotne ovplyvňovať mnohé rozhodovacie procesy predovšetkým o nových projektoch a ich lokalizácii v našej krajine. Slovensko má možnosť vytvárať podmienky na to, aby takéto rozhodnutia boli robené v prospech našej krajiny.

Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky komunikuje s vládou s cieľom hľadania ciest, ako zvýšiť konkurencieschopnosť Slovenska, a nástrojov na zvýšenie atraktivity našej krajiny pre príliv nových investícií. Sme si vedomí, že je potrebné urobiť účinné kroky v oblasti znižovania nákladov zamestnávateľov, aplikovaného výskumu a vývoja a prípravy kvalifikovanej pracovnej sily pripravenej pre budúce potreby priemyslu.

 

Alexander Matušek, prezident Zväzu automobilového priemyslu Slovenskej republiky 

23.7.2020

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisová značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

Nastavení cookies