• LogicticFOCUS
    Aktuálne logistické informácie

Výzvu v oblasti účtovníctva a reportingu vidíme v digitalizácii odvetvia

Zuzana Kolarova

Slovensko patrí ku krajinám, ktoré dlhodobo aktívne lákajú zahraničné investície. Súčasne však prežíva slovenský trh posledné roky významnú personálnu krízu, a zároveň musí reagovať na vplyvy, ktoré ovplyvňujú slovenskú ekonomiku, akými sú v súčasnej chvíli napríklad brexit či aktuálna situácia ohľadom koronavírusu. To všetko vnáša do oblasti účtovníctva a daní stále nové nariadenia a predpisy. Nielen o aktuálnej situácii na Slovensku, ale aj o súčasných smeroch v oblasti digitalizácie odvetvia sme sa rozprávali so Zuzanou Kolárovou, Managing Directorkou ASB Slovakia.

ASB Group je profesionálnym externým poskytovateľom služieb v oblasti účtovníctva, daňového poradenstva, miezd, transakčného poradenstva a korporátnych služieb v regióne CEE. Vyše 18-ročná tradícia znamená, že v krajine aj v celom regióne ste pevne etablovanou firmou. Kto sú v konkurencii s poprednými globálnymi poradenskými firmami vaši typickí zákazníci?

Našim typickým klientom sú zahraničné spoločnosti pôsobiace najmä v oblasti prenájmu nehnuteľností alebo v maloobchode. Manažment vykonáva riadiace a finančné funkcie mnohokrát zo zahraničia bez fyzickej prítomnosti vlastných zamestnancov na území Slovenska. Našou úlohou je zabezpečiť korporátne fungovanie spoločnosti v oblasti účtovníctva, daní, oznamovacích povinností voči štátu a inštitúciám, mzdových služieb, administratívy a platieb tak, aby klient absenciu lokálneho tímu pri svojom podnikaní nijakým spôsobom nepocítil. Na druhej strane som rada, že nám pribúdajú aj slovenskí klienti, ktorí sa chcú primárne sústrediť len na biznis, a všetky ostatné administratívne povinnosti zveria nám ako externému dodávateľovi.

 

Čo je vašou najvýznamnejšou devízou pri akvizícii nových zákazníkov?

Jednou z devíz sú, samozrejme, pozitívne referencie od našich existujúcich zákazníkov a osobný prístup. Čo sa týka spôsobu práce, s každým novým klientom individuálne prediskutujeme jeho potreby a požiadavky. Každému vieme ponúknuť priamo na mieru len tie služby, ktoré naozaj potrebuje. Rešpektujeme, ak si chce klient časť služieb zastrešiť interne vlastnými zamestnancami, hľadáme spôsoby spolupráce a optimálne nastavenie procesov. Je naším osobným záujmom, aby klient videl v našich službách pridanú hodnotu pre svoje podnikanie a bol odbremenený od záťaže, ktorá nesúvisí s hlavným predmetom jeho podnikania.

 

Slovensko patrí ku krajinám, ktoré dlhodobo aktívne lákajú zahraničné investície. Súčasne však prežíva slovenský trh posledné roky významnú personálnu krízu. Je subkontrahovanie profesionálnych daňových, účtovných a ďalších súvisiacich služieb vhodným modelom pre firmy, ktoré majú obavy, či budú schopné zohnať svojich vlastných odborníkov?

Určite je to vhodným riešením a pre firmy, ktoré nevedia zohnať zamestnancov, mnohokrát plnohodnotnou alternatívou. Outsourcing profesionálnych služieb má však aj iné výhody: v porovnaní s internými zamestnancami firma nemusí riešiť fluktuáciu, neprítomnosti a kvalitu odvedenej práce. Stabilný dodávateľ garantuje kontinuitu služieb a za prípadné nedostatky ručí svojím profesijným poistením.

 

Ako hodnotíte, so znalosťou vývoja posledných mesiacov naprieč širokým spektrom odborov, potenciál slovenskej ekonomiky v horizonte nasledujúcich 3 – 5 rokov? Dokážete odhadnúť vplyv brexitu na reálne hospodárske výsledky firiem z vášho portfólia?

Ako poradenská spoločnosť v oblasti účtovníctva a daní makroekonomický vývoj ekonomiky do veľkého detailu nesledujeme. Z hospodárskych výsledkov našich klientov ku koncu roka 2019 zatiaľ spomalenie ekonomického rastu nevidíme; v niektorých sektoroch, napríklad v oblasti trhu s nehnuteľnosťami, naopak dosahujú obchody svoje maximá. Z makroekonomických predikcií relevantných inštitúcií (napríklad NBS) je však možné v horizonte 3 – 5 rokoch očakávať recesiu a spomalenie ekonomického rastu, najmä v dôsledku zníženia zahraničného dopytu po slovenskej produkcii. Z domácich faktorov určite ostrý prepad tržieb spôsobí aktuálna situácia ohľadom koronavírusu a vyhlásený núdzový stav. Ťažko predvídať dĺžku trvania týchto opatrení, kvantifikáciu dopadu na HDP, ako aj následné naštartovanie ekonomiky.

 

Z pohľadu brexitu je počnúc 1. 2. 2020 považovaná Veľká Británia za tretiu krajinu. Z hľadiska daní a colných opatrení sme momentálne do 31. 12. 2020 v prechodnom období, počas ktorého Spojené kráľovstvo a EÚ musia prijať dohodu o budúcich vzťahoch a voľnom obchode. Finančná správa SR zatiaľ nemá konkrétnejšie metodické pokyny ohľadom ďalšieho postupu. V pesimistickom scenári očakávame zavedenie určitých obmedzení (certifikácia, licencie, colná administratíva), ktoré sa premietnu do zvýšených administratívno-prevádzkových nákladov našich klientov.

 

Aké sú vízie ďalšieho rozvoja spoločnosti ASB? Aké nové služby a aktivity pre vašich zákazníkov pripravujete?

Najväčšiu výzvu v oblasti účtovníctva a reportingu vidíme v postupnej digitalizácii odvetvia. Už dnes sú samozrejmosťou skenovacie technológie, automatizované účtovanie opakujúcich sa účtovných zápisov, importy hromadných dát, napríklad bankových výpisov, elektronické schvaľovanie faktúr a export platobných príkazov pre banku. V oblasti spracovania miezd je to napríklad import vstupov z dochádzkových systémov klienta do mzdového systému a naopak elektronická distribúcia výplatných pások priamo na mail zamestnancov. V ASB sa snažíme držať krok, čakáme, aké trendy prinesie zapojenie umelej inteligencie. Ušetrenú kapacitu venujeme sofistikovaným činnostiam a poradenstvu s vysokou pridanou hodnotou, napríklad v oblasti daní alebo transakčných služieb.

 


 

Zuzana Kolárová

Zuzana Kolárová ako Managing Director ASB Slovakia vedie tím účtovníkov, mzdových účtovníkov a trust manažérov. Od roku 2006 je registrovanou daňovou poradkyňou. Predchádzajúce skúsenosti získala predovšetkým počas svojho pôsobenia v KPMG Slovakia, kde zastávala pozíciu daňovej poradkyne, sústreďujúcej sa hlavne na daňové služby pre finančné trhy, farmáciu, ale aj sieťové odvetvia (distribúcia plynu a energie). Podieľala sa na mnohých poradenských projektoch, vrátane M&A, due diligence, reštrukturalizácie podnikov a posudzovania zmlúv. Zuzana má taktiež skúsenosti s daňovým compliance a zastupovaním klientov v daňových konaniach a súdnych sporoch proti Slovenskej republike.

 

MM

27.3.2020

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisová značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

Nastavení cookies